2017/05/12

F-104G Back on Restoration Track

2017/05/10 © FPAC
2017/05/10 © FPAC

L'Starfighter de nou al Taller Escola


Després de 17 dies fora de l'hangar per manca d'espai per els avions en vol, al vespre i primeres hores de la nit del dimecres 10 es va poder realitzar la maniobra de trasllat i situació gràcies a l'ajuda de la Direcció de l'Aeroport que ens facilità el Pathfinder per remolcar-lo fins la porta de l'hangar.

Els voluntaris entomaren l'inesperada avaria del petit tractor IB de la Fundació amb no pocs esforços i enginy fins posicionar l'avió dins de l'hangar.

2017/05/10 © FPAC

2017/05/10 © FPAC

A les deu del matí de l'endemà, un segon grup de voluntaris reemprenien les tasques de restauració. Lo més urgent és recuperar les marques i llegendes que el temps ha anat esborrant, eliminar punts de corrossió i segellar juntes per les que pot penetrar la pluja.

Un tercer grup treballa en la restauració de la cabina, per fer-la visitable.

Si disposes de temps lliure pots col·laborar en la restauració de la col·lecció. Escriu-nos a pacvoluntari@gmail.com. 


2017/05/10 © FPAC

2017/05/10 © FPAC

El Starfighter de nuevo en el Taller Escuela


Después de 17 días fuera del hangar por falta de espacio, durante el atarceder y primeras horas de la noche del miércoles 10 se pudo realizar la maniobra de traslado y posicionamiento gracias a la ayuda de la Dirección del Aeropuerto que nos facilitó el Pathfinder para remolcarlo hasta la puerta del hangar.

Los voluntarios hicieron frente a la inesperada avería del tractor IB de la Fundación con no pocos esfuerzos e ingenio hasta situar el avión dentro del hangar.


2017/05/10 © FPAC

2017/05/11 © FPAC

A las diez de la mañana del jueves 11, un segundo grupo de voluntarios reemprendieronn las tareas mas urgentes de restauración que consisten, entre otras menores, recuperar las marcas y leyendas que el tiempo ha ido borrando, eliminar puntos de corrosión y sellar juntas por las que puede penetrar la lluvia.

En paralelo, un tercer grupo trabaja en la restauración de la cabina, para hacerla visitable.

Si dispone de tiempo libre le invitamos a colaborar en la restauración de la colección. 


2017/05/11 © FPAC
2017/05/11 © FPAC

The Starfighter again in the Workshop School


After 17 outdoor days due to lack of hangar space to protect the operational planes, during the evening and early night of Wednesday 10th, the towing maneuver could be made thanks to the support of the Airport Direction that provided the Pathfinder to place the F104G close to the hangar door.

The volunteers who had faced the unexpected breakdown of the Foundation's IB tractor, sort out the issue with a not so little effort and creativity to place the aircraft inside the hangar.


2017/05/11 © FPAC

2017/05/11 © FPAC
On Thursday 11th, sharp by ten o'clock, a second group of volunteers resumed the most urgent tasks of restoration which consist, among other minor ones, to recover the marks that the outdoors exhibition had been erasing, to eliminate points of corrosion and to seal the structural joints in order to prevent the penetration of rain.

In parallel, a third group is working on the restoration of the cockpit, to make it visitable.

Should you have free time, we invite you to collaborate in the restoration of the heritage aircraft collection.

Write to us at pacvoluntari@gmail.com.


 

2017/05/07

Jelenia Góra - Grunau - Marià Foyé


Edifici Administratiu de l'Escola de Vol a Vela d'abans de la 2GM al poblet de Grunau.
Anomenat actualment Jezów Sudecki està situat a 4Km de Jelenia Góra, l'antiga Hirschberg.
A l'edifici avui hi ha una escola de primària i una altra d'aeromodelisme

Edificio Administrativo de Escuela de Vuelo a Vela anterior a la 2GM de la aldea de Grunau
Nombrada hoy Jezów Sudecki, está situada a 4Km de Jelenia Góra, la antigua Hirschberg.
El edificio alberga actualmente una escuela de primaria y otra de aeromodelismo.

Des de Jelenia Góra (Hirschberg) / Grunau (Jezów Sudecki)

L'Ignacio García Colomo, Pilot de Vol a Vela, Tècnic de Manteniment d'Aeronaus de Vol sense Motor, Amic i Voluntari de la FPAC ens envia unes imatges des de Jezów Sudecki, abans Grunau, una petita localitat de la Baixa Silèsia, regió del sud oest de Polònia que fins la fi de la II GM formava part d'Alemània.
Un grup d'antics pilots de la I GM, a l'estiu de 1923, van establir a Grunau, el tercer centre mes important de vol a vela d'Alemània.
Amb instructors i constructors de velers com Edmund Schneider i Gottlob Espenlaub, l'arribada a Grunau de Wolf Hirth en 1926, situà l'importància d'aquesta petita localitat per davant de Wasserkuppe i Rositten, en 1923 els dos primers centres de vol a vela alemanys.

L'edifici en una postal de 1941 © http://dolny-slask.org.pl/5612870,foto.html?idEntity=550184
El nom de Grunau va lligat a tota una generació de planadors i velers econòmics i de grans prestacions dels anys 30 dels que a l'exposició de la FPAC al CCA n'hi ha dos exemples restaurats per els voluntaris de la Fundació.
El Grunau Baby, veler dissenyat i fabricat a Grunau per Edmund Schneider amb la col·laboració de Wolf Hirth, cedit per el Club de Vol a Vela d'Igualada.
El Schulgleiter SG-38, dissenyat per Schneider, Rehberg i Hofmann, i fabricat a Grunau per Edmund Schneider, donat per en Manuel Pons Fontanillas, President-Fundador de la FPAC.
La localitat de Grunau també està lligada al desenvolupament del vol a vela a Catalunya doncs en 1934, en Marià Foyé, el llavors mes important promotor del vol sense motor a casa nostra, hi va anar pensionat per els Serveis d'Aeronàutica de la Generalitat per formar-s'hi com Instructor de Vol i importar l'avançat model alemany d'Escola de Vol a Vela. 

Malauradament els fets del 34 i l'esclat de la guerra civil acabaren amb tant d'esforç per estendre el vol a vela arreu de Catalunya.

Marià Foyé a Grunau
Amb un vol de cinc hores i cinc minuts, arribant a més de dos mil metres d'altura, en Marià Foyé no tant sols hi assolí el títol <C> i el de professor, si no que va batre el rècord espanyol de permanència, que era de dues hores.
A Grunau, en Foyé també es va treure el certificat que l'acreditava com contramaestre de construcció de velers, un ofici que el nostre amic, en Garcia Colomo ha anat a actualitzar a Polònia amb els millors especialistes, restaurant i volant-hi velers clàssics.

Podeu saber més d'en Marià Foyé a www.ramonbrugueras.com i llegint la seva apassionant biografia escrita per Eloi Babiano


L'escola d'Aeromodelisme - La escuela de Aeromodelismo
El veler en revisió general es un Foka 4. A Espanys n'hi ha només 2, un al Museo del Aire, a Madrid. L'altre a la MAU. A baix el Foka 4 del Museo del Aire
Museo del Aire 2016 - Madrid
Al primer terme la Dornier 28, a dalt el Foka 4 - En primer plano la Dornier 28, arriba el Foka 4
A Dornier 28 and the Foka 4 © FPAC - Mercedes de Prado

Desde Jelenia Góra (Hirschberg) / Grunau (Jézow Sudecki)

Ignacio García Colomo, Piloto de Vuelo a Vela, Técnico de Mantenimiento de Aeronaves de Vuelo sin Motor, Amigo y Voluntario de la FPAC nos envía unas imágenes desde Jezów Sudecki – antes Grunau – pequeña localidad de la Baja Silesia, región del sur oeste de Polonia, que hasta el fin de la II GM formaba parte de Alemania.
En verano de 1923, un grupo de antiguos pilotos de la I GM que se reunían en un hotel de la localidad, hicieron de Grunau el tercer centro más importante de vuelo a vela de Alemania.
Con instructores y constructores de veleros como Edmund Schneider y Gottlob Espenlaub, la llegada a Grunau de Wolf Hirth en 1926, situó la importancia de esta pequeña localidad por delante de Wasserkuppe y Rositten, que en 1923 eran los dos primeros centros de vuelo a vela de Alemania.
El nombre de Grunau va ligado a toda una generación de planeadores y veleros económicos y de grandes prestaciones de los años 30 de los que en la exposición de la FPAC en el CCA hay dos ejemplos restaurados por los voluntarios de la Fundación.
El Grunau Baby, velero diseñado y fabricado en Grunau por Edmund Schneider con la colaboración de Wolf Hirth, cedido por el Club de Vuelo a Vela de Igualada.
El Schulgleiter SG-38, diseñado por Schneider, Rehberg y Hofmann, y fabricado en Grunau por Edmund Schneider, donado por Manuel Pons Fontanillas, el Presidente-Fundador de la FPAC.
La localidad de Grunau también está ligada al desarrollo del vuelo a vela en Cataluña pues en 1934, Mariano Foyé, el entonces más importante promotor del vuelo sin motor en nuestro país, acudió allí pensionado por los Servicios de Aeronáutica de la Generalitat para formarse como Instructor de Vuelo e importar el avanzado modelo alemán de Escuela de Vuelo a Vela.

Marià Foyé en Grunau
Con un vuelo de cinco horas y cinco minutos, llegando a más de dos mil metros de altura, Mariano Foyé no sólo alcanzó allí el título <C> y el de profesor, si no que batió el récord español de permanencia, que era de dos horas.
También en Grunau, Foyé se preparó y logró el certificado que le acreditaba como contramaestre de construcción de veleros, un oficio que nuestro amigo Garcia Colomo ha ido a perfeccionar a Polonia con los mejores especialistas, restaurando y volando veleros clásicos.

El velero es un Foka 4 en revisión general. En España solo hay 2, uno en el Museo del Aire, en  Madrid y otro que tiene la MAU - The glider in overhaul is a Foka 4. In Spain there are only 2, one at the Museo del Aire, in Mardid, the second is fowned by the MAU (A Club of former University Air Officers)
El edificio de Administración de la Escuela en una postal de 1941 -
The Gliding School Administrative building in a 1941 Post Card

©  http://dolny-slask.org.pl/5612870,foto.html?idEntity=550184

The administration site of the school of gliding of the small village of Grunau, prior to the WWII
Located 4Km from Jelenia Góra (formerly Hirschberg) the village was renamed Jézow Sudecki
Nowadays it hosts a secondary school and an aeromodelism school

From Jelenia Góra (Hirschberg) / Grunau (Jézov Sudecki)

Ignacio García Colomo, Glider Pilot and Maintenance Technician and Friend and Volunteer of the FPAC sends us images from Jezów Sudecki – formerly Grunau – a small town in Lower Silesia, a region in the south west of Poland, which until the end of the II GM was part of Germany.
In summer of 1923, a group of former pilots of the WW I that used to meet in a hotel of the locality, made of Grunau the third most important gliding center of Germany.
With gliding instructors and builders like Edmund Schneider and Gottlob Espenlaub, the arrival of Wolf Hirth in Grunau in 1926, placed the importance of this small town ahead of Wasserkuppe and Rositten, which in 1923 were the first two sailing centers of Germany.
The name of Grunau is linked to an entire generation of economic and high performance gliders of the 30's of which there are two examples restored by the volunteers of the Foundation in the exhibition of the Aeronautical Cultural Center of the Barcelona-El Prat Airport.
The Grunau Baby, a glider designed and manufactured in Grunau by Edmund Schneider with the collaboration of Wolf Hirth, lent to the FPAC by the Igualada Sailing Club.
The Schulgleiter SG-38, designed by Schneider, Rehberg and Hofmann, and made in Grunau by Edmund Schneider, donated by Manuel Pons Fontanillas, the President-Founder of the FPAC.
The town of Grunau is also linked to the development of gliding in Catalonia because in 1934, Mariano Foyé, the then most important promoter of the flight without motor in our country, went there pensioned by the Aeronautics Services of the Generalitat to be trained as an Instructor and to import the advanced German model of Sailing Flight School.

Mr. Marià Foyé in Grunau
With a flight of five hours and five minutes, reaching more than two thousand meters, Mariano Foyé not only reached there the title <C> and the Instructor qualification, but it broke the Spanish record of permanence, which was of two hours.
Also in Grunau, Foyé obtained the certificate that accredited him as boatswain in construction of gliders, a job that our friend Garcia Colomo has gone to perfect in Poland with the best specialists, restoring and flying classic gliders.