2017/06/23

PAELLA REPORT - PAC·OBERT 18/06/2017

18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
L'últim PAC·OBERT va ser extraordinariament calurós i feixug.

Dificultats familiars i de salut ocorregudes un parell de dies abans del cap de setmana ens varen obligar a doblar esforços per satisfer els compromissos de vigilància, seguretat i atenció als visitants.

Els pilots voluntaris, minvats per la participació a la Volta Aèria a Catalunya, es trobaren amb dues avaries inesperades a les Bücker.

Tot i haver estat revisades satisfactòriament divendres, una mort súbita de la bateria de ràdio de la EC-DAU, diagnosticada a pista com avaria de breaker, i una pèrdua a la bomba manual de benzina de la EC-FTZ les deixaren a terra.

I a l'arribada del primer vol del dia, la EC-FUU es presentà amb un trencament parcial de la soldadura de l'arrel del tub d'escapament nº 4. Sortosament, els mecànics voluntaris pogueren substituir-lo i la Bücker realitzà, amb retràs, el segon vol programat.

Qui no va fallar fou el cuiner voluntari que preparà una paella i d'altra manduca amb la que, un cop recollides les tanques del recinte i hangarats els avions, va oferir a tots els que s'hi pogueren quedar, un merescut homenatge adreçat a tots i totes les que han donat vida a les activitats de la FPAC durant la temporada de primavera. 
Us esperem de nou al primer PAC·OBERT de la tardor, el del 3 de Setembre.

18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography

El último PAC·OBERT fue extraordinariamente caluroso y pesado.

Dificultades familiares y de salud acontecidas un par de días antes del fin de semana nos obligaron a doblar esfuerzos para satisfacer los compromisos de vigilancia, seguridad y atención a los visitantes.

Los pilotos voluntarios, mermados por la participación en la Vuelta Aérea a Cataluña, se encontraron con tres averías sorpresa en las Bücker.

A pesar de haber sido revisadas satisfactoriamente el viernes, una muerte súbita de la batería de radio de la EC-DAU, diagnosticada en pista como avería de breaker, y una pérdida en la bomba manual de gasolina de la EC-FTZ las dejaron en tierra.

Y además, después del primer vuelo del día, la EC-FUU presentó una rotura parcial en la soldadura de la raiz del tubo de escape nº4. Felizmente los mecánicos voluntarios pudieron sustituirlo y, con retraso, realizó el vuelo programado.

Quien no falló fue el cocinero voluntario que preparó una paella y otros manjares con los que, una vez recogido el vallado y hangarados los aviones, ofreció a los que pudieron quedarse un merecido homenaje dirigido a todos y todas las que han dado vida a las actividades de la FPAC durante la temporada de primavera.
Os esperamos de nuevo en el primer PAC·OBERT de Otoño, el del 3 de Septiembre.

18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
The last PAC·OBERT was extraordinarily hot and heavy.

Family and health difficulties occurred a couple of days before the weekend forced us to double efforts to meet the commitments of surveillance, security and attention to visitors.

The volunteer pilots, depleted by the participation in the Catalonia Air Tour, had to cope with three surprise breakdowns in the Bückers's fleet.

Despite having been satisfactorily checked on Friday, a sudden death of the EC-DAU radio battery, diagnosed on the start-up as a breaker breakdown, and a loss in the EC-FTZ's manual gasoline pump, left both on the ground .

Moreover, after the first flight of the day, the EC-FUU presented a partial break in the root welding of the exhaust pipe # 4. Fortunately the volunteer mechanics were able to replace it and, late, the third Bücker made the scheduled flight.

Who did not fail was the volunteer cook who prepared a paella and other delicacies with which, once collected the fenced and hangared the airplanes, offered to those who could stay, a deserved homage on behalf of all volunteers that have given life to the activities of the FPAC during the spring season.
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
Després de la Paella / Después de la Paella / After the Paella Party
18/6/2017 (C) FPAC - Toni Tejón Photography
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada