2016/08/26

Distingits Visitants - Distinguidos Visitantes - Distinguished Visitors


Richard i Montserrat Carreras-Colomer davant del panell dedicat a la seva mare, al CCA
26 / 08 / 2016 © FPAC - Conrad Miquel AntichAcompanyats del Soci Benefactor Voluntari i Historiador,  en Pere Ribalta i Puig, avui ens han visitat al CCA la Montserrat i en Richard Carreras, els fills de la primera catalana que va obtindre una llicència de pilot, na Mari Pepa Colomer i Luque i del gran aviador català en Josep Maria Carreras i Dexeus.

Acompañados del Socio Benefactor Voluntario e Historiador, Pere Ribalta i Puig, hoy nos han visitado en el CCA, Montserrat y Richard Carreras, los hijos de la primera catalana que obtuvo una licencia de piloto, Mari Pepa Colomer Luque y del gran aviador catalán Josep Maria Carreras Dexeus.

Accompanied by the Benefactor Volunteer and Historian, Mr. Pere Ribalta i Puig, today visited us at the CCA, Montserrat and Richard Carreras, the daughter and son of the first catalonian lady who obtained a pilot's license, Mrs. Mari Pepa Colomer Luque and her husband, the great Catalan aviator Mr. Josep Maria Carreras Dexeus. 
De la revista AVIACIÓN Y DEPORTES Número 3, Març 1936  © Biblioteca Nacional de España

 

Tot i que una part dels panells de l'Exposició "CATALUNYA AERONÀUTICA 1916-2016" estan ara situats a la T2 de l'Aeroport de Barcelona, en Conrad Miquel Antich, el voluntari que es trobava al taller del CCA fotografiant la restauració del Sabre, els ha mostrat la resta de l'exposició, les rèpliques del Blériot XI, del Monocoque Num 5 de Salvador Hedilla, l'històric helicòpter Bö105 dels Mitjans Aèris de la Generalitat de Catalunya i la col·lecció de planadors restaurats i recuperats per els voluntaris que treballen al CCA.

Aunque una parte de los paneles de la Exposición "CATALUÑA AERONÁUTICA 1916-2016" están ahora situados en la T2 del Aeropuerto de Barcelona, Conrad Miquel Antich, el voluntario que se encontraba en el taller del CCA fotografiando la restauración del Sabre, les ha mostrado el resto de la exposición, las réplicas del Blériot XI, del Monocoque Num 5 de Salvador Hedilla, el histórico helicóptero Bö105 de los medios aéreos de la Generalitat de Catalunya y la colección de planeadores restaurados y recuperados por los voluntarios que trabajan en el CCA.

Although some of the panels of the exhibition "AVIATION CATALONIA 1916-2016" are now located at Barcelona Airport T2, Conrad Miquel Antich, the volunteer who was photographing the restoration of the F86 Sabre, has shown the rest of the exhibition to the visitors. The replicas of the Blériot XI and the Monocoque No. 5 from Salvador Hedilla,  the historical helicopter Bö105 of the Generalitat of Catalonia and the collection of gliders restored and recovered by the volunteers working at the CCA. 

Josep Maria Carreras, Mari Pepa Colomer i Josep Canudas. Picture from
the Carreras-Colomer family Photo Book 
© FPAC - Pere Ribalta
 
 
L'exposició s'obrirà de nou al públic, al CCA, el proper dimarts 6 de setembre.
La exposición se abrirá de nuevo al público, en el CCA,  el próximo martes 6 de Septiembre. 
The exhibition will open to the public, at the CCA building, from Tuesday September 6th.