SBV Operacions d'Aeronaus a Terra

Voluntariat TMA


El suport logistic a les operacions en vol de les aeronaus de la FPAC tant en les fases pre-vol com post-vol ofereix una oportunitat de col·laboració a Socis Benefactors Voluntaris amb qualificació professional en manteniment d'aeronaus o en procés de formació a través dels programes del Taller-Escola de la FPAC o d'altres escoles de formació aeronàutica.

Si pots dedicar una mica de temps a aquesta activitat, col·laborant en dies d'exhibició  PAC·OBERT o en dies feiners o dissabtes pel matí, en ocasió d'entrenaments de pilots o d'atenció a visites privades a la col·lecció de la FPAC  escriu-nos indicant la teva disponibilitat a: PACVOLUNTARI@GMAIL.COMVoluntariado TMA

El soporte logístico a las operaciones en vuelo de las aeronaves de la FPAC tanto en las fases pre-vuelo como post-vuelo corre a cargo de Socios Benefactores Voluntarios, profesionales del mantenimiento de aeronaves o en formación a través de los programas del Taller-Escuela de la FPAC.   


Si puedes dedicar algo de tiempo a esta actividad, colaborando en días de exhibición PAC·OBERT o en días laborables o sábados por la mañana, en ocasión de entrenamientos de pilotos o de atención a visitas privadas a la colección de la FPAC escríbenos indicando tu disponibilidad a: PACVOLUNTARI@GMAIL.COM


AMT Volunteering


The Pre-flight and After-flight ground support to the flight operations of the FPAC fleet is run by Volunteer Benefactor Members, either trainees or licensed in aircraft mechanics.

If you can dedicate some time to this activity, collaboratinng either on PAC·OBERT Exhibition Sundays,  working days or in the morning of Saturdays, in occasion of training flights or private visits to the Flying Heritage Collection, please mail us indicating your usual availability to: PACVOLUNTARI@GMAIL.COM 
OPERACIONS a TERRA
OPERACIONES en TIERRA
PAC·OBERT

Alumnes TMA o Tècnics de Manteniment d'Aeronaus per la logística de les aeronaus, posta en marxa i comprovacions pre vol i post vol. 

 Alumnos TMA o Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves para la logística de las aeronaves, puesta en marcha y chequeos pre y post vuelo.

Aircraft Maintenance Technicians or Students for aircraft logistics, operations start up and pre flight and after flight checks.

VISITA PRIVADA*
* Sols en cas de visites Spotter i d'altres visites en que s'hagi acordat la posta en marxa d'una o varies aeronaus.

* Sólo para visitas Spotter y otras visitas privadas para las que se haya acordado la puesta en marcha de una o varias aeronaves.

 * For Spotter visits and other private visits requiring taxiing or flight operations.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada