2017/05/12

F-104G Back on Restoration Track

2017/05/10 © FPAC
2017/05/10 © FPAC

L'Starfighter de nou al Taller Escola


Després de 17 dies fora de l'hangar per manca d'espai per els avions en vol, al vespre i primeres hores de la nit del dimecres 10 es va poder realitzar la maniobra de trasllat i situació gràcies a l'ajuda de la Direcció de l'Aeroport que ens facilità el Pathfinder per remolcar-lo fins la porta de l'hangar.

Els voluntaris entomaren l'inesperada avaria del petit tractor IB de la Fundació amb no pocs esforços i enginy fins posicionar l'avió dins de l'hangar.

2017/05/10 © FPAC

2017/05/10 © FPAC

A les deu del matí de l'endemà, un segon grup de voluntaris reemprenien les tasques de restauració. Lo més urgent és recuperar les marques i llegendes que el temps ha anat esborrant, eliminar punts de corrossió i segellar juntes per les que pot penetrar la pluja.

Un tercer grup treballa en la restauració de la cabina, per fer-la visitable.

Si disposes de temps lliure pots col·laborar en la restauració de la col·lecció. Escriu-nos a pacvoluntari@gmail.com. 


2017/05/10 © FPAC

2017/05/10 © FPAC

El Starfighter de nuevo en el Taller Escuela


Después de 17 días fuera del hangar por falta de espacio, durante el atarceder y primeras horas de la noche del miércoles 10 se pudo realizar la maniobra de traslado y posicionamiento gracias a la ayuda de la Dirección del Aeropuerto que nos facilitó el Pathfinder para remolcarlo hasta la puerta del hangar.

Los voluntarios hicieron frente a la inesperada avería del tractor IB de la Fundación con no pocos esfuerzos e ingenio hasta situar el avión dentro del hangar.


2017/05/10 © FPAC

2017/05/11 © FPAC

A las diez de la mañana del jueves 11, un segundo grupo de voluntarios reemprendieronn las tareas mas urgentes de restauración que consisten, entre otras menores, recuperar las marcas y leyendas que el tiempo ha ido borrando, eliminar puntos de corrosión y sellar juntas por las que puede penetrar la lluvia.

En paralelo, un tercer grupo trabaja en la restauración de la cabina, para hacerla visitable.

Si dispone de tiempo libre le invitamos a colaborar en la restauración de la colección. 


2017/05/11 © FPAC
2017/05/11 © FPAC

The Starfighter again in the Workshop School


After 17 outdoor days due to lack of hangar space to protect the operational planes, during the evening and early night of Wednesday 10th, the towing maneuver could be made thanks to the support of the Airport Direction that provided the Pathfinder to place the F104G close to the hangar door.

The volunteers who had faced the unexpected breakdown of the Foundation's IB tractor, sort out the issue with a not so little effort and creativity to place the aircraft inside the hangar.


2017/05/11 © FPAC

2017/05/11 © FPAC
On Thursday 11th, sharp by ten o'clock, a second group of volunteers resumed the most urgent tasks of restoration which consist, among other minor ones, to recover the marks that the outdoors exhibition had been erasing, to eliminate points of corrosion and to seal the structural joints in order to prevent the penetration of rain.

In parallel, a third group is working on the restoration of the cockpit, to make it visitable.

Should you have free time, we invite you to collaborate in the restoration of the heritage aircraft collection.

Write to us at pacvoluntari@gmail.com.


 

2017/05/07

Jelenia Góra - Grunau - Marià Foyé


Edifici Administratiu de l'Escola de Vol a Vela d'abans de la 2GM al poblet de Grunau.
Anomenat actualment Jezów Sudecki està situat a 4Km de Jelenia Góra, l'antiga Hirschberg.
A l'edifici avui hi ha una escola de primària i una altra d'aeromodelisme

Edificio Administrativo de Escuela de Vuelo a Vela anterior a la 2GM de la aldea de Grunau
Nombrada hoy Jezów Sudecki, está situada a 4Km de Jelenia Góra, la antigua Hirschberg.
El edificio alberga actualmente una escuela de primaria y otra de aeromodelismo.

Des de Jelenia Góra (Hirschberg) / Grunau (Jezów Sudecki)

L'Ignacio García Colomo, Pilot de Vol a Vela, Tècnic de Manteniment d'Aeronaus de Vol sense Motor, Amic i Voluntari de la FPAC ens envia unes imatges des de Jezów Sudecki, abans Grunau, una petita localitat de la Baixa Silèsia, regió del sud oest de Polònia que fins la fi de la II GM formava part d'Alemània.
Un grup d'antics pilots de la I GM, a l'estiu de 1923, van establir a Grunau, el tercer centre mes important de vol a vela d'Alemània.
Amb instructors i constructors de velers com Edmund Schneider i Gottlob Espenlaub, l'arribada a Grunau de Wolf Hirth en 1926, situà l'importància d'aquesta petita localitat per davant de Wasserkuppe i Rositten, en 1923 els dos primers centres de vol a vela alemanys.

L'edifici en una postal de 1941 © http://dolny-slask.org.pl/5612870,foto.html?idEntity=550184
El nom de Grunau va lligat a tota una generació de planadors i velers econòmics i de grans prestacions dels anys 30 dels que a l'exposició de la FPAC al CCA n'hi ha dos exemples restaurats per els voluntaris de la Fundació.
El Grunau Baby, veler dissenyat i fabricat a Grunau per Edmund Schneider amb la col·laboració de Wolf Hirth, cedit per el Club de Vol a Vela d'Igualada.
El Schulgleiter SG-38, dissenyat per Schneider, Rehberg i Hofmann, i fabricat a Grunau per Edmund Schneider, donat per en Manuel Pons Fontanillas, President-Fundador de la FPAC.
La localitat de Grunau també està lligada al desenvolupament del vol a vela a Catalunya doncs en 1934, en Marià Foyé, el llavors mes important promotor del vol sense motor a casa nostra, hi va anar pensionat per els Serveis d'Aeronàutica de la Generalitat per formar-s'hi com Instructor de Vol i importar l'avançat model alemany d'Escola de Vol a Vela. 

Malauradament els fets del 34 i l'esclat de la guerra civil acabaren amb tant d'esforç per estendre el vol a vela arreu de Catalunya.

Marià Foyé a Grunau
Amb un vol de cinc hores i cinc minuts, arribant a més de dos mil metres d'altura, en Marià Foyé no tant sols hi assolí el títol <C> i el de professor, si no que va batre el rècord espanyol de permanència, que era de dues hores.
A Grunau, en Foyé també es va treure el certificat que l'acreditava com contramaestre de construcció de velers, un ofici que el nostre amic, en Garcia Colomo ha anat a actualitzar a Polònia amb els millors especialistes, restaurant i volant-hi velers clàssics.

Podeu saber més d'en Marià Foyé a www.ramonbrugueras.com i llegint la seva apassionant biografia escrita per Eloi Babiano


L'escola d'Aeromodelisme - La escuela de Aeromodelismo
El veler en revisió general es un Foka 4. A Espanys n'hi ha només 2, un al Museo del Aire, a Madrid. L'altre a la MAU. A baix el Foka 4 del Museo del Aire
Museo del Aire 2016 - Madrid
Al primer terme la Dornier 28, a dalt el Foka 4 - En primer plano la Dornier 28, arriba el Foka 4
A Dornier 28 and the Foka 4 © FPAC - Mercedes de Prado

Desde Jelenia Góra (Hirschberg) / Grunau (Jézow Sudecki)

Ignacio García Colomo, Piloto de Vuelo a Vela, Técnico de Mantenimiento de Aeronaves de Vuelo sin Motor, Amigo y Voluntario de la FPAC nos envía unas imágenes desde Jezów Sudecki – antes Grunau – pequeña localidad de la Baja Silesia, región del sur oeste de Polonia, que hasta el fin de la II GM formaba parte de Alemania.
En verano de 1923, un grupo de antiguos pilotos de la I GM que se reunían en un hotel de la localidad, hicieron de Grunau el tercer centro más importante de vuelo a vela de Alemania.
Con instructores y constructores de veleros como Edmund Schneider y Gottlob Espenlaub, la llegada a Grunau de Wolf Hirth en 1926, situó la importancia de esta pequeña localidad por delante de Wasserkuppe y Rositten, que en 1923 eran los dos primeros centros de vuelo a vela de Alemania.
El nombre de Grunau va ligado a toda una generación de planeadores y veleros económicos y de grandes prestaciones de los años 30 de los que en la exposición de la FPAC en el CCA hay dos ejemplos restaurados por los voluntarios de la Fundación.
El Grunau Baby, velero diseñado y fabricado en Grunau por Edmund Schneider con la colaboración de Wolf Hirth, cedido por el Club de Vuelo a Vela de Igualada.
El Schulgleiter SG-38, diseñado por Schneider, Rehberg y Hofmann, y fabricado en Grunau por Edmund Schneider, donado por Manuel Pons Fontanillas, el Presidente-Fundador de la FPAC.
La localidad de Grunau también está ligada al desarrollo del vuelo a vela en Cataluña pues en 1934, Mariano Foyé, el entonces más importante promotor del vuelo sin motor en nuestro país, acudió allí pensionado por los Servicios de Aeronáutica de la Generalitat para formarse como Instructor de Vuelo e importar el avanzado modelo alemán de Escuela de Vuelo a Vela.

Marià Foyé en Grunau
Con un vuelo de cinco horas y cinco minutos, llegando a más de dos mil metros de altura, Mariano Foyé no sólo alcanzó allí el título <C> y el de profesor, si no que batió el récord español de permanencia, que era de dos horas.
También en Grunau, Foyé se preparó y logró el certificado que le acreditaba como contramaestre de construcción de veleros, un oficio que nuestro amigo Garcia Colomo ha ido a perfeccionar a Polonia con los mejores especialistas, restaurando y volando veleros clásicos.

El velero es un Foka 4 en revisión general. En España solo hay 2, uno en el Museo del Aire, en  Madrid y otro que tiene la MAU - The glider in overhaul is a Foka 4. In Spain there are only 2, one at the Museo del Aire, in Mardid, the second is fowned by the MAU (A Club of former University Air Officers)
El edificio de Administración de la Escuela en una postal de 1941 -
The Gliding School Administrative building in a 1941 Post Card

©  http://dolny-slask.org.pl/5612870,foto.html?idEntity=550184

The administration site of the school of gliding of the small village of Grunau, prior to the WWII
Located 4Km from Jelenia Góra (formerly Hirschberg) the village was renamed Jézow Sudecki
Nowadays it hosts a secondary school and an aeromodelism school

From Jelenia Góra (Hirschberg) / Grunau (Jézov Sudecki)

Ignacio García Colomo, Glider Pilot and Maintenance Technician and Friend and Volunteer of the FPAC sends us images from Jezów Sudecki – formerly Grunau – a small town in Lower Silesia, a region in the south west of Poland, which until the end of the II GM was part of Germany.
In summer of 1923, a group of former pilots of the WW I that used to meet in a hotel of the locality, made of Grunau the third most important gliding center of Germany.
With gliding instructors and builders like Edmund Schneider and Gottlob Espenlaub, the arrival of Wolf Hirth in Grunau in 1926, placed the importance of this small town ahead of Wasserkuppe and Rositten, which in 1923 were the first two sailing centers of Germany.
The name of Grunau is linked to an entire generation of economic and high performance gliders of the 30's of which there are two examples restored by the volunteers of the Foundation in the exhibition of the Aeronautical Cultural Center of the Barcelona-El Prat Airport.
The Grunau Baby, a glider designed and manufactured in Grunau by Edmund Schneider with the collaboration of Wolf Hirth, lent to the FPAC by the Igualada Sailing Club.
The Schulgleiter SG-38, designed by Schneider, Rehberg and Hofmann, and made in Grunau by Edmund Schneider, donated by Manuel Pons Fontanillas, the President-Founder of the FPAC.
The town of Grunau is also linked to the development of gliding in Catalonia because in 1934, Mariano Foyé, the then most important promoter of the flight without motor in our country, went there pensioned by the Aeronautics Services of the Generalitat to be trained as an Instructor and to import the advanced German model of Sailing Flight School.

Mr. Marià Foyé in Grunau
With a flight of five hours and five minutes, reaching more than two thousand meters, Mariano Foyé not only reached there the title <C> and the Instructor qualification, but it broke the Spanish record of permanence, which was of two hours.
Also in Grunau, Foyé obtained the certificate that accredited him as boatswain in construction of gliders, a job that our friend Garcia Colomo has gone to perfect in Poland with the best specialists, restoring and flying classic gliders.


2017/03/12

EC-HFL Scheibe Mu BE Bergfalke II-55


La ondulació del borde de fuita. La ondulación del borde de fuga
The ripple of the trailing edge


Al taller del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú, l'amic Ignacio García Colomo continua la feina de restauració del Bergfalke EC-HFL encaminada a posar en vol aquest clàssic veler.
A continuació podeu veure imatges preses el passat mes de gener i que expliquen diverses etapes de correcció d'una ondulació del borde de fuita de l'ala dreta. 
Es tracta de suprimir una deformació creada per la condensació d'humitat. Probablement per manca de ventilació dels hangars on el veler havia estat emmagatzemat.

L'Ignacio García Colomo eliminant les tapes de contraxapat. 
Eliminando las tapas de contrachapado. Removing the plywood lids.

En el taller del Centre Aèri de Vilanova i La Geltrú, el amigo Ignacio García Colomo continúa el trabajo de restauración del bergfalke EC-HFL encaminada a poner en vuelo este clásico velero.
Para esta entrada del blog, Ignacio nos envía imágenes del pasado mes de enero que explican diversas etapas de corrección de una ondulación del borde de fuga del ala derecha. 

Se trata de suprimir una deformación creada por la condensación de humedad. Probablemente el problema se originó al haber estado almacenado el velero en hangares sin suficiente ventilación.

Els llistons que formen el borde de fuita - Los listones que forman el borde de fuga
The slats forming the trailing edge

In the workshop of the Centre Aèri of Vilanova i La Geltrú, the friend Ignacio García Colomo continues the work of restoration to put in flight this classic glider.
Herewith you can see images of the past January that Ignacio has sent us to explain the repair steps of a ripple in the trailing edge of the right wing. 
Probably the origin of the deformation was the condensation of humidity, happened in hangars where the glider had been stored.

Canvi de la tapa de l'intradós - Cambio de la tapa del intradós
Change of the lower camber lid

Encolant la tapa del borde de fuita - Encolando la tapa del borde de fuga
Gluing the trailing edge plywood lid

Tendal per mantindre calenta i seca la zona encolada - Tienda para mantener caliente y seca la zona encolada
Tent improvised to keep warm and dry the repair area


2016/12/13

ANTONIO SALVADOR CREUS 1932-2016


Els amics Antonio Salvador i Enric Pallarés entelant el borde d'atac de l'ala del Ka-7 © FPAC - Jordi Rull

El passat diumenge 11 de desembre, un atac de cor ens va deixar sense el nostre Soci Benefactor Voluntari i amic Antonio Salvador Creus.

Nascut en 1932, l'Antonio cada dissabte sortia a volar a vela al Camp d'Igualada. Abans sol, darrerament acompanyat per algun dels seus amics.

A la seva afició aeronàutica hi afegia un profund coneixement de la mecànica i dels motors, fruit de la formació i experiència professional en la fabricació de motors alternatius, primer com Mestre Industrial i fins que es va jubilar, com Enginyer Industrial responsable de planta.

Multilingüe i extremadament cult, des de que els Socis Benefactors Voluntaris iniciaren l'activitat al Taller del CCA, ara fa tres anys, l'Antonio ens va donar més de 2.000 hores de col·laboració, d'enginy, de qualitat, de creativitat i de dedicació en feines de restauració dels velers que ara podeu veure exposats al CCA.

Tots els matins. De dilluns a divendres.

Acabat el Ka-7 – l'últim veler incorporat a l'Exposició del Centenari – l'Antonio era l'ànima de la restauració estàtica de la Stinson 108-3 Voyager N667. Un avió incomplet i en mal estat de conservació que la FPAC va adquirir als hereus de SUMAER.

Un projecte difícil però il·lusionant, amb l'objectiu d'acabar-lo en 2017 com recreació històrica de la primera Stinson dedicada en 1950 a la formació dels pilots d'IBERIA.

La modesta saviesa i el testimoni actiu de l'Antonio ja no ens podrà dirigir en la finalització del projecte ni presentar-lo acabat per celebrar els 90 anys del primer vol comercial d'Iberia. El Barcelona-El Prat a Madrid-Getafe de 1927.

El teu exemple i record ens acompanyarà en la dèria per preservar el nostre patrimoni aeronàutic, per ajudar en la formació i per difondre la cultura aeronàutica.

Al CCA trobarem a faltar l'aura amb que capturaves l'atenció de la mainada i dels joves quan els mostraves l'Exposició del Centenari.


Verano de 2016 - Antonio Salvador restaurando el tablero de la Stinson © FPAC - Jordi Rull

El pasado domingo 11 de diciembre, un ataque al corazón nos dejó sin nuestro Socio Benefactor Voluntario y amigo Antonio Salvador Creus.

Nacido en 1932, Antonio cada sábado salía a volar a vela en el aeródromo de Igualada. Antes sólo. Últimamente acompañado de alguno de sus amigos.

A su afición aeronáutica añadía un profundo conocimiento de la mecánica y de los motores, fruto de la formación y experiencia profesional en la fabricación de motores alternativos, primero como Maestro Industrial y hasta su jubilación, como Ingeniero Industrial responsable de planta.

Multilingüe y extraordinariamente culto, desde que los Socios Benefactores Voluntarios iniciaron la actividad en el Taller del CCA, hace tres años, Antonio nos dio más de 2.000 horas de colaboración, de ingenio, de calidad, de creatividad y de dedicación en trabajos de restauración de los veleros que ahora se pueden ver expuestos en el CCA.

Todas las mañanas. De lunes a viernes.

Terminado el Ka-7 – el último velero incorporado a la Exposición del Centenario – Antonio era el alma de la restauración estática de la Stinson 108-3 Voyager N667. Un avión incompleto y en mal estado de conservación que la FPAC adquirió a los herederos de SUMAER.

Un proyecto difícil pero ilusionante, con objetivo de terminarlo en 2017 como recreación histórica de la primera Stinson dedicada en 1950 a la formación de los pilotos de IBERIA.

La modesta sabiduría y el testimonio activo de Antonio ya no nos podrá dirigir en la finalización del proyecto ni presentarlo, acabado, para celebrar los 90 años del primer vuelo comercial de Iberia. El de Barcelona-El Prat a Madrid-Getafe de 1927.

Su ejemplo y recuerdo nos acompañará en la obsesión por preservar nuestro patrimonio, para ayudar en la formación y difundir la cultura aeronáutica.

En el CCA echaremos en falta el aura con que capturabas la atención de los niños y de los jóvenes cuando les mostrabas la Exposición del Centenario.

17/6/2016  L'Antonio Salvador després de mostrar l'Exposició del Centenari a un grup de l'Escola Mari Pepa Colomer, del Prat de Llobregat © FPAC-Jordi Rull

2016/08/26

Distingits Visitants - Distinguidos Visitantes - Distinguished Visitors


Richard i Montserrat Carreras-Colomer davant del panell dedicat a la seva mare, al CCA
26 / 08 / 2016 © FPAC - Conrad Miquel AntichAcompanyats del Soci Benefactor Voluntari i Historiador,  en Pere Ribalta i Puig, avui ens han visitat al CCA la Montserrat i en Richard Carreras, els fills de la primera catalana que va obtindre una llicència de pilot, na Mari Pepa Colomer i Luque i del gran aviador català en Josep Maria Carreras i Dexeus.

Acompañados del Socio Benefactor Voluntario e Historiador, Pere Ribalta i Puig, hoy nos han visitado en el CCA, Montserrat y Richard Carreras, los hijos de la primera catalana que obtuvo una licencia de piloto, Mari Pepa Colomer Luque y del gran aviador catalán Josep Maria Carreras Dexeus.

Accompanied by the Benefactor Volunteer and Historian, Mr. Pere Ribalta i Puig, today visited us at the CCA, Montserrat and Richard Carreras, the daughter and son of the first catalonian lady who obtained a pilot's license, Mrs. Mari Pepa Colomer Luque and her husband, the great Catalan aviator Mr. Josep Maria Carreras Dexeus. 
De la revista AVIACIÓN Y DEPORTES Número 3, Març 1936  © Biblioteca Nacional de España

 

Tot i que una part dels panells de l'Exposició "CATALUNYA AERONÀUTICA 1916-2016" estan ara situats a la T2 de l'Aeroport de Barcelona, en Conrad Miquel Antich, el voluntari que es trobava al taller del CCA fotografiant la restauració del Sabre, els ha mostrat la resta de l'exposició, les rèpliques del Blériot XI, del Monocoque Num 5 de Salvador Hedilla, l'històric helicòpter Bö105 dels Mitjans Aèris de la Generalitat de Catalunya i la col·lecció de planadors restaurats i recuperats per els voluntaris que treballen al CCA.

Aunque una parte de los paneles de la Exposición "CATALUÑA AERONÁUTICA 1916-2016" están ahora situados en la T2 del Aeropuerto de Barcelona, Conrad Miquel Antich, el voluntario que se encontraba en el taller del CCA fotografiando la restauración del Sabre, les ha mostrado el resto de la exposición, las réplicas del Blériot XI, del Monocoque Num 5 de Salvador Hedilla, el histórico helicóptero Bö105 de los medios aéreos de la Generalitat de Catalunya y la colección de planeadores restaurados y recuperados por los voluntarios que trabajan en el CCA.

Although some of the panels of the exhibition "AVIATION CATALONIA 1916-2016" are now located at Barcelona Airport T2, Conrad Miquel Antich, the volunteer who was photographing the restoration of the F86 Sabre, has shown the rest of the exhibition to the visitors. The replicas of the Blériot XI and the Monocoque No. 5 from Salvador Hedilla,  the historical helicopter Bö105 of the Generalitat of Catalonia and the collection of gliders restored and recovered by the volunteers working at the CCA. 

Josep Maria Carreras, Mari Pepa Colomer i Josep Canudas. Picture from
the Carreras-Colomer family Photo Book 
© FPAC - Pere Ribalta
 
 
L'exposició s'obrirà de nou al públic, al CCA, el proper dimarts 6 de setembre.
La exposición se abrirá de nuevo al público, en el CCA,  el próximo martes 6 de Septiembre. 
The exhibition will open to the public, at the CCA building, from Tuesday September 6th.


2016/07/26

Avança la restauració del F-86 102-8

Al taller de la FPAC al CCA, aprofitant les vacances acadèmiques, s'està avançant en la restauració del Sabre, en diposit de l'Exèrcit de l'Aire a la col·lecció de la FPAC. L'aeronau ha estat mes de quinze anys exposat a l'exterior del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.

Avanza la restauración del F-86 102-8


En el taller de la FPAC en el CCA, aprovechando las vacaciones académicas, se está avanzando en la restauración del Sabre, en depósito del Ejército del Aire para la colección de la FPAC. 
La aeronave ha estado mas de quince años expuesta en el exterior del Centre Aeri de Vilanova i La Geltrú.

Advances the restoration of F-86 102-8


At CCA's workshop of the FPAC, taking advantage of the academic summer holidays, progress is being made on the restoration of the Sabre. 
The aircraft, a deposit of the Spanish Air Force in the FPAC Heritage Collection, had been exhibited more han fifteen years, outdoors, at the Centre Aeri of Vilanova i La Geltru.
 
21/07/2016 CCA © FPAC

Amb la contractació per dos mesos de dos estudiants de TMA, del grup de l'INSIB que havia fet les pràctiques curriculars al Taller-Escola de la FPAC a Sabadell, s'ha pogut accelerar la feina de sanejar i treure la pintura de la secció davantera del fusellatge. Secció que s'imprimarà a primers d'agost.
Con la contratación por dos meses de dos estudiantes de TMA , del grupo del INSIB que había hecho las prácticas curriculares en el Taller-Escuela de la FPAC en Sabadell, se ha podido acelerar el trabajo de sanear y quitar la pintura de la sección delantera del fuselaje. Sección que se imprimará a primeros de Agosto.
From the group of the INSIB that made the curricular practices at the Workshop-School of the FPAC at Sabadell Airport, two students of aircraft maintenance, have been contracted for two months to accelerate the restoration. In July it has been completed the cleaning and removal of the paint of the front section of the fuselage. The application of primer will take place in early August.

21/07/2016 CCA © FPAC

També s'ha pogut acabar la bancada ajustable que permetrà treballar a fons en la restauració de les dues ales. La xapa central de l'extradós de la secció propera al fusellatge presenta corrossió profunda i caldrà substituir-ne un bon tros.
También se ha podido terminar la bancada ajustable que permitirá trabajar a fondo en la restauración de las dos alas. La chapa central del extradós de la sección cercana al fuselaje presenta corrosión profunda y habrá que sustituir un buen trozo.
It has also been completed the build of an ajustable bed to allow the restoration of the two wings. The top central section of each wing, near the fuselage, shows a deep corrosion. A good piece of the aluminium has to be replaced.
21/07/2016 CCA © FPAC


2016/07/21

REVISIÓ DEL MBO DE LA FPAC / REVISIÓN DEL MBO DE LA FPAC / REVIEW OF THE FPAC OPERATING MANUAL

Per abordar la complexitat i els requeriments econòmics derivats de la propera posada en marxa del nou Jardí-Museu i de les noves activitats de restauració i exposició d'aeronaus al CCA, des de la passada primavera s'està realitzant una revisió i ampliació del Manual Bàsic d'Operacions de la FPAC.

La revisió dels processos logístics de la FPAC ha estat objecte del Treball de Fi de Grau en Gestió Aeronàutica (UAB) de la voluntària Alba Moyano, que ha estat qualificat com Excel·lent (9,25/10).

A les imatges reproduïm l'índex de referències i temes estudiats. Les conclusions del TFG s'incorporaran a la revisió i ampliació de procediments i documentació operativa de la FPAC.Para abordar la complejidad y requerimientos económicos derivados de la próxima puesta en marcha del nuevo Jardín-Museo y de la actual actividad de restauración y exposición de aeronaves en el CCA, desde la pasada primavera se está realizando una revisión y ampliación del Manual Básico de Operaciones de la FPAC.

La revisión de los procesos logisticos ha sido objeto del Trabajo de Fin de Grado en Gestión Aeronáutica (UAB) de la voluntaria Alba Moyano quie ha sido calificado como Excelente (9,25/10)

En las imágenes se reproduce el índice de referencias y temas estudiados en el TFG cuyas conclusiones se incorporarán en la revisión y ampliación de procedimientos y documentación operativa de la FPAC.To address the complexity and resulting economic requirements of the upcoming opening of the new Garden-Museum as well as of the new activity of restoration and exhibition of aircraft at the CCA, since last spring it has been conducting a review and extension of the Operating Manual of the FPAC.

The review of the logistics processes of the FPAC has been the subject of the Final Project Degree in Aeronautical Management (UAB) of the volunteer Ms. Alba Moyano, that has been rated as excellent (9,25 / 10)

The images show the index of references and topics studied in the TFG. Its findings will be incorporated into the revision and extension of the operational procedures and the documentation of the FPAC.