SBV Formació TMA

Un eix estratègic en el desenvolupament de la Misió de la Fundació es
    • Realitzar una tasca social d’inserció laboral, adreçada a joves en atur i risc d’exclusió, mitjançant activitats formatives de mecànica d’aviació en el Taller-Escola de la Fundació a l'Aeroport de Sabadell.
Si pots ajudar en la formació de joves aprenents, dedicant una mica de temps en alguna de les funcions que es relacionen a continuació, escriu-nos a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM indicant-nos la teva disponibilitat.

Un eje estratégico en el desarrollo de la Misión de la Fundación es
    • Realizar una tarea social de inserción laboral, dirigida a jóvenes en paro y riesgo de exclusión, mediante actividades formativas de mecánica de aviación en el Taller-Escuela de la Fundación en el Aeropuerto de Sabadell.
Si puedes ayudar en la formación de jóvenes aprendices, dedicando un poco de tiempo en el desempeño de alguna de las funciones que se relacionan a continuación, escríbenos a PACVOLUNTARI@GMAIL.COM indicando tu disponibilidad. 
FORMACIÓ AERONÀUTICA
FORMACIÓN AERONÁUTICA
Taller-Escola de la FPAC a l'Aeroport de Sabadell
Activitat en dies feiners indicats al Calendari FPAC i horari segons programa del curs
 Actividad en días hábiles indicados en Calendario FPAC, horario según programa del curso
DIRECCIÓ
Planificació i Gestió de la Formació d'Aprenents TMA i en Oficis de Restauració-Preservació d'Aeronaus
Planificación y Gestión de la Formación de Aprendices TMA y en Oficios de Restauración-Preservación de Aeronaves
PROFESSOR DE CONEIXEMENT FONAMENTAL
Matemàtiques / Física / Aerodinàmica / Motors / Estructures / Sistemes / Seguretat ...
Matemáticas / Física / Aerodinámica / Motores Alternativos / Estructuras / Seguridad / ...
PROFESSOR DE MANTENIMENT AERONÀUTIC
Tècnic de Manteniment d'Aeronaus: Motors /Sistemes / Estructures / Procediments
Técnico de Mantenimiento de Aeronaves: Motores / Sistemas / Estructuras / Procedimientos
FORMADOR
EN OFICIS APLICATS
Experiència en Oficis aplicats a la restauració d'aeronaus clàssiques i les seves parts: Xapa, Pintura, Entelat, Fusteria, Metall, Soldadura, Electricitat...
Experiencia en Oficios aplicados a la restauración de aeronaves clásicas y de sus partes: Chapa, Pintura, Entelado, Carpintería, Metal, Soldadura, Electricidad...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada