SBV Administració i Finances


L'Administració de la Fundació es responsabilitat d'una empleada a temps parcial que garanteix la cumplimentació dels requeriments i fiscals i legals amb l'ajut d'una gestoria i d'un gabinet d'advocats i economistes especialitzats en la preparació i tramesa dels documents corresponents.

A fi de millorar la qualitat i l'anàlisi de la informació administrativa i comptable, ajudar a la gestió de costos de proveidors de materials i serveis, i a la preparació, control i revisió del pressupost  general de la Fundació i dels pressupostos de manteniment d'aeronaus, es convenient reforçar les activitats administratives mitjançant la col·laboració de Voluntaris Sènior i d'Estudiants en Pràctiques d'Empresa.

Si et veus col·laborant com Voluntari Sènior o Estudiant en Pràctiques en qualsevol de les activitats relacionades a continuació, escriu-nos indicant el teu interés i disponibilitat a: PACVOLUNTARI@GMAIL.COM


La Administración de la Fundación es responsabilidad de una empleada a tiempo parcial que garantiza la cumplimentación de los requerimientos y fiscales y legales con la ayuda de una gestoría y de un gabinete de abogados y economistas especializados en la preparación y envío de los documentos correspondientes.

A fin de mejorar la calidad y el análisis de la información administrativa y contable, ayudar en la gestión de costes de proveedores de materiales y servicios, y facilitar la preparación, control y revisión de los presupuestos de mantenimiento de aeronaves y del presupuesto general de la Fundación, es conveniente reforçar las actividades administrativas mediante la colaboración de Voluntarios Sénior y de Estudiantes en Prácticas.

Si te ves colaborando como Voluntario Sénior o Estudiante en Prácticas en alguna de las actividades relacionadas a continuación, escríbenos indicando tu interés y disponibilidad a: PACVOLUNTARI@GMAIL.COM Activitats a realitzar amb certa regularitat a la seu de la Fundació, a l'Aeroport de Sabadell, en dies feiners dels indicats al Calendari FPAC 
 
Actividades a realizar con cierta regularidad en la sede de la Fundación, en el Aeropuerto de Sabadell, en días hábiles de los indicados en Calendario FPAC

OFICINA
 FUNDACIÓ 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Alumnes en pràctiques o persones jubilades amb experiència administrativa.
Col·laboració en el Control, Tramesa i Arxiu de Correu, Pressupostos, Factures, Documents, Materials i Publicacions 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Alumnos en prácticas o personas jubiladas con experiencia administrativa.
Colaboración en en Control, Envíos y Archivo de Correo, Presupuestos, Facturas, Documentos, Materiales y Publicaciones

TALLER ESCOLA
CONTROL ECONÒMIC de MANTENIMENT i REPARACIONS
Alumnes en pràctiques amb o persones jubilades amb coneixements de Gestió Aeronàutica. 
Col·laboració en planificació i control de despeses de manteniment i reparacions.

CONTROL ECONÓMICO de MANTENIMIENTO y REPARACIONES
Alumnos en prácticas o personas jubiladas con conocimientos de Gestión Aeronáutica. 
Colaboración en planificación y control de gastos de mantenimiento y reparaciones.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada