SBV Museu Jardí


© MIQUEL LLONCH ENGINYERIA


La futura apertura del Museu-Jardí al Aeroport de Sabadell* planteja un important repte pel que fa a les activitats de voluntariat. 

A continuació us presentem una sèrie de funcions que creiem poden ser una bona oportunitat d'aprenentatge i col·laboració entre Estudiants en Pràctiques i Socis Benefactors Voluntaris jubilats i amb experiència en diferents àmbits d'activitat laboral.

* A 31/7/2015 encara està pendent de concessió la llicència d'obres sol·licitada en Desembre de 2013 a l'Ajuntament de Sabadell


© MIQUEL LLONCH ENGINYERIA

La futura apertura del Museo-Jardín en el Aeropuerto de Sabadell* plantea un importante reto en las actividades de voluntariado.

A continuación presentamos una serie de funciones que creemos pueden ser una buena oportunidad de aprendizaje y colaboración entre Estudiantes en Prácticas y Socios Benefactores Voluntarios jubilados y con experiencia en diferentes ámbitos de actividad laboral.


* A 31/8/2015 todavia está pendiente de concesión la licencia de obras solicitada en Diciembre de 2013 al Ayuntamiento de Sabadell

© MIQUEL LLONCH ENGINYERIA

JARDÍ-MUSEU PARC AERONÀUTIC DE CATALUNYA
JARDÍN-MUSEO PARC AERONÀUTIC DE CATALUNYA

Activitats que cadràl realitzar de manera puntual o periòdica, al nou Jardí-Museu i d'altres instal·lacions de la FPAC a l'Aeroport de Sabadell.

Actividades que habrá que realizar de manera puntual o periódica, en el nuevo Jardín-Museo y otras instalaciones de la FPAC en el Aeropuerto de Sabadell.

EXPOSICIONS
PROJECTISTA
Coneixements d'història aeronàutica i experiència en planificació i disseny d'exposicions. Planificació de les Exposicions de material aeronàutic al Jardí-Museu
PROYECTISTA
Conocimientos de historia aeronáutica y experiencia en planificación y diseño de exposiciones. Planificación de las Exposiciones de material aeronáutico en el Jardín-Museo
OBRES
ESPECIALISTA
Conservació i millora d'hangars i d'instal·lacions al futur Jardí -Museu
Conservación y mejora de hangares e instalaciones en el futuro Jardín-Museo
ELECTRICITAT
ESPECIALISTA
Conservació i millora d'hangars i d'instal·lacions per exposició d'aeronaus
Conservación y mejora de hangares e instalaciones para exposición de aeronaves
LAMPISTERIA
ESPECIALISTA
Conservació i millora de serveis per hangars i futur Jardí -Museu
Conservación y mejora de hangares e instalaciones del futuro Jardín-Museo
METALLISTA
ESPECIALISTA
Conservació i millora d'hangars i d'instal·lacions per exposició d'aeronaus
Conservación y mejora de hangares e instalaciones para exposición de aeronaves
JARDINERIA
ESPECIALISTA
Conservació periòdica i millora de la jardineria del futur Jardí Museu
Conservación periódica y mejora de la jardinería del futuro Jardín Museo
MILLORES
PROJECTISTA
Experiència en construcció i instal·lacions.
Projectes d'obres, conservació i millora d'infraestructures actuals i del Jardí-Museu
PROYECTISTA
Experiencia en construcción e instalaciones
Proyectos de obras, conservación y mejora de infraestructuras actuales y del Jardín-Museo 
 NRECEPCIÓNN


INFORMACIÓ i ATENCIÓ a VISITANTS
Persones amb empatia, capacitat de comunicació i de treball en equip per fer-se càrrec de la Recepció de Visitants, la Atenció a Socis Benefactors i Acompanyants, de Facilitar Informació sobre la FPAC, de Gestionar la Afiliació de Nous Socis Benefactors i de la Venda de Records, Materials i Publicacions Aeronàutiques.

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES
Personas con empatía, capacidad de comunicación y de trabajo en equipo para hacerse cargo de la Recepción de Visitantes, la Atención a Socios Benefactores y Acompañantes, de Facilitar Información sobre la FPAC, de Gestionar la Afiliación de Nuevos Socios Benefactores y de Venta de Recuerdos, Materiales y Publicaciones Aeronáuticas.



Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada