SBV Logística i Seguretat d'Exhibicions

   

2013 - Participació dels Voluntaris de Logística i Seguretat de la FPAC a l'exhibició Espíritu de Montjuich al Circuit de Montmeló
2013 - Participación de los Voluntarios de Logística y Seguridad en la exhibición Espíritu de Montjuich en el Circuito de Montmeló.

 

  LOGÍSTICA i SEGURETAT
LOGÍSTICA Y SEGURIDAD
PAC·OBERT
Persones Sènior amb la experiència i/o capacitats necessàries per la Organització, Logística, Control i Seguretat de la Exposició i del Moviment de Persones
Personas Senior con la experiencia y/o capacidades necesarias para la Organización, Logística, Control y Seguridad de la Exposición y del Movimiento de Personas
PAC·VISITA
Recepció i organització dels visitants. Conducció del grup i acompanyament a la visita del Taller-Escola i els Hangars de la Fundació. Control i Seguretat dels Avions
Recepción y organización de los visitantes. Conducción del grupo y acompañamiento a la visita del Taller-Escuela y los hangares de la Fundación. Control y Seguridad de los Aviones.
JARDÍ MUSEU
Organització i control dels visitants. Control i Seguretat dels Avions i d'altres materials en exposició. Recepció, organització i acompanyament de grups.
Organización y control de visitantes. Control y Seguridad de las Aeronaves y otros materiales en exposición. Recepción, organización y acompañamiento de grupos.

 

Les activitats de Logística i Seguretat son fonamentals en la organització de les Exhibicions Aèries de la Col·lecció de la FPAC, tant els Diumenges del PAC.OBERT com per poder obrir la Col·lecció a tota mena de Visites.


Els diumenges de PAC.OBERT l'equip de Voluntaris de Logística i Seguretat disposa les tanques que delimiten el recinte d'exposició, condueix el fluxe de visitants i vetlla en tot moment per la seguretat dels visitants i de les aeronaus d'acord amb el pla d'exhibició anunciat per el Director d'Operacions.

Quan arriba l'hora de la posta en marxa dels avions que participaran en la exhibició en vol redistribueix les tanques i condueix els visitants a l'àrea segura.

Sense una persona responsable de Seguretat i de Logística no seria possible d'organitzar les Visites de les Escoles als Hangars on hi ha les Aeronaus de la Col·lecció, conduint el Grup i vetllant per la seguretat tant dels alumnes i professors com dels avions.

Tampoc seria posssible d'obrir els Hangars als Socis Benefactors els Dissabtes pel matí sense la conducció i participació activa d'un mínim d'un Voluntari de Logística i Seguretat.

 

Per poder organitzar els equips necessàris per cada tipus d'activitat relacionada amb la visita a la col·lecció d'aeronaus, si pots col·laborar en funcions de  LOGÍSTICA i SEGURETAT, t'agrairem que ens escriguis indicant la teva disponibilitat

 

- DIES FEINERS pel MATÍ

 

- DIES FEINERS per la TARDA

 

- DISSABTES pel MATÍ

 

- DIUMENGES de PAC.OBERT

 

per correu electrònic a: 


PACVISITA@GMAIL.COM
PACVOLUNTARI@GMAIL.COM

 

Esquema de disposició d'aeronaus i tanques un diumenge de PAC.OBERT
Esquema de disposición de las aeronaves y vallas un Domingo de PAC.OBERT

 

Las actividades de Logística y Seguridad son básicas en la organización de las Exhibiciones Aéreas de la Colección de Aeronaves de la FPAC, tanto en Domingos de PAC.OBERT como para poder abrir la Colección a todo tipo de Visitas.


Los domingos de PAC.OBERT el equipo de Voluntarios de Logística y Seguridad dispone las vallas que delimitan el recinto de exposición, conduce el flujo de visitantes y vela en todo momento por la seguridad de los visitantes y de las aeronaves de acuerdo con el plan de exhibición anunciado por el Director de Operaciones. 

Cuando llega la hora de la puesta en marcha de los aviones que participarán en la exhibición en vuelo redistribuye las vallas y conduce a los visitantes al área segura. 

Sin una persona responsable de Seguridad y de Logística no sería posible organizar las visitas de las Escuelas los Hangares donde están las Aeronaves de la Colección, conduciendo el Grupo y velando por la seguridad tanto de los alumnos y profesores como de los aviones . 

Tampoco sería posssible abrir los Hangares los Socios Benefactores los sábados por la mañana sin la conducción y participación activa de un mínimo de un Voluntario de Logística y Seguridad.


Para poder organizar los equipos necesarios para cada tipo de actividad relacionada con la visita a la colección de aeronaves, si puedes colaborar en funciones de LOGÍSTICA y SEGURIDAD, te agradeceremos nos indiques tu disponibilidad 

- DIAS LABORABLES por la MAÑANA
- DIAS LABORABLES por la TARDE
- SÁBADOS por la MAÑANA
- DOMINGOS de PAC.OBERT

escribiendo a:

PACVISITA@GMAIL.COM
PACVOLUNTARI@GMAIL.COMImatge d'un diumenge de PAC.OBERT  Imagen de un Domingo de PAC.OBERT

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada